IT Center - District 12


Vị trí: 156 Bùi Thị Xuân đà Nẵng

Loại hình sản phẩm: Office

Diện tích
  • Tổng diện tích đất toàn khu 6.7 ha
  • Diện tích sàn xây dựng: 379,467 m2
  • mật độ xây dựng khối đế: 31%
  • Mật độ xây dựng khối tháp: 24%
Tiện ích dự án
  • Phòng giám đốc
  • Phòng làm việc chung
  • Phòng họp
Tiện ích dự án
  • Phòng giám đốc
  • Phòng làm việc chung
  • Phòng họp