Giới thiệu

Tập đoàn Xây dựng Minh An chú trọng thỏa mãn tối đa khách hàng bằng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Từ đó, nâng cao vị thế của Tập đoàn trong lĩnh vực xây dựng.

Đồng thời để ngày càng tạo thêm nhiều giá trị gia tăng và nâng cao tính trách nhiệm với khách hàng, Tập đoàn xây dựng Minh An đặc biệt chú trọng:

  • Nắm bắt những đổi mới công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý chất lượng và thi công xây dựng công trình.
  • Không ngừng nâng cao chất lượng làm việc và nhận thức cán bộ kỹ thuật cũng như toàn thể công nhân viên công ty.
  • Tổ chức điều hành công ty với phương châm là tạo nên sự chuyên nghiệp để cạnh tranh và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo tiến độ công trình đã hoạch định.

Theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Tập đoàn Xây dựng Minh An sẽ thực hiện các cam kết sau nhằm đem lại dịch vụ, lợi ích tốt nhất cho khách hàng và đối tác:

  • Nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành chiến lược và kỹ thuật tác nghiệp.
  • Cung cấp sản phẩm chất lượng và đảm bảo yêu cầu mỹ thuật, đáp ứng tốt mong đợi của khách hàng.
  • Khắc phục các trở ngại, khó khăn một cách tốt nhất để thực hiện công trình đúng tiến độ.
  • Đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng.